Програми
для фізичних осіб
Програми
для юридичних осіб
Програми
для комерційних банків

Новини

Оголошення про проведення конкурсу з відбору аудиторів
23.03.2020

АТ «СК Свісс Класік Лайф» оголошує конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2019 рік.

Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності АТ «СК Свісс Класік Лайф».

Послуги з аудиту - аудиторська перевірка повного пакету річної окремої фінансової звітності Замовника за 2019 звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника на 31.12.2019р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, з наданням аудиторських звітів про фінансовий стан до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2019 року.

У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

Умови та порядок проведення конкурсу

Вимоги до аудитора:

- наявність Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України;

- наявність Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- наявність Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане згідно розпорядження  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

- наявність в реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

- наявність Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, видане рішенням Аудиторської палати України;

- строк діяльності аудиторської фірми на ринку аудиторських послуг складає не менше 3 років;

- з боку Аудиторської палати України до аудиторської фірми, її керівника не застосовувались стягнення протягом останніх трьох років.

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

- підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до НКЦПФР (звітність емітента);

- підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до Нацкомфінпослуг (Аудиторський звіт щодо підтвердження річної фінансової звітності);

- підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика (Аудиторський звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика);

Конкурентні переваги:

-   досвіт роботи;

-   репутація на ринку;

-   цінова пропозиція.

Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які:

- не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;

- подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Для участі в конкурсі пропозиції від аудиторських фірм приймаються на електронну адресу в такому складі:

- комерційна пропозиція із зазначенням ціни послуг;

- скан.копія Свідоцтва про реєстрацію;

- скан.копія Свідоцтва аудиторської палати;

- скан.копія Свідоцтва контролю якості;

- скан.копії Сертифікатів аудиторів;

- будь-яка інша інформація, яка може бути корисною.

Дати та строки:

-   Період, що перевіряється: 01.01.2019 - 31.12.2019

-   Термін надання аудиторських висновків – до 27.04.2020

-   Дата оголошення конкурсу – 23.03.2020

-   Період приймання пропозицій – до 02.04.2020 (включно)

-   Дата рішення щодо призначення аудитора – 03.04.2020

-   Дата початку проведення конкурсу – 23.03.2020 року.


Документи надсилайте, будь ласка, електронною поштою на 
info@swiss-cl.com

Контактні особи: Генеральний директор Хотєєв Андрій Миколайович (+38 044 280 21 35)


Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться. Фінансова звітність та інша публічна інформація доступна в розділі «Фінансова звітність».

Додаткова інформація про діяльність АТ «СК Свісс Класік Лайф» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

повернутися до списку новин

Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс USD по данным Национального Банка Украины Курс EUR по данным Национального Банка Украины