Программы
для физических лиц
Программы
для юридических лиц
Программы
для коммерческих банков

Новости

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
28.11.2018

Рішенням позачергових Загальних зборів акцiонерiв АТ «СК Свiсс Класiк Лайф» (протокол №1 вiд 21.11.2018 р.) 21.11.2018 р. достроково припинено повноваження Ревізора Прохоренко Iрини Вiкторiвни (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава такого рiшення та обґрунтування змiн у персональному складi: повноваження Загальних зборiв акцiонерiв, передбаченi законодавством України та Статутом Товариства; рiшення прийняте акцiонерами на позачергових Загальних зборах. Строк, потягом якого особа перебувала на посадi: з 26.12.2016 р. по 21.11.2018 р.

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ «СК Свiсс Класiк Лайф» (протокол №1 вiд 21.11.2018 р.) 21.11.2018 р. на посаду Ревiзора обрано Сторожука Валерiя Володимировича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано посадову особу: 5 (п'ять) рокiв (строк визначено Статутом Товариства). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: iнформацiї не надано. Пiдстава такого рiшення та обґрунтування змiн у персональному складi: повноваження Загальних зборiв акцiонерiв, передбаченi законодавством України та Статутом Товариства; рiшення прийняте акцiонерами на позачергових Загальних зборах.

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ «СК Свiсс Класiк Лайф» (протокол №1 вiд 21.11.2018 р.) 21.11.2018 р. припинено повноваження внутрiшнього аудитора Сiцинської Iрини Анатолiївни (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава такого рiшення та обґрунтування змiн у персональному складi: повноваження Загальних зборiв акцiонерiв, передбаченi законодавством України та Статутом Товариства; рiшення прийняте акцiонерами на позачергових Загальних зборах. Строк, потягом якого особа перебувала на посадi: з 01.05.2017 р. по 21.11.2018 р.

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ «СК Свiсс Класiк Лайф» (протокол №1 вiд 21.11.2018 р.) 21.11.2018 р. на посаду внутрiшнього аудитора обрано Паська Олександра Михайловича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано посадову особу: на невизначений термiн. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: iнформацiї не надано. Пiдстава такого рiшення та обґрунтування змiн у персональному складi: повноваження Загальних зборiв акцiонерiв, передбаченi законодавством України та Статутом Товариства; рiшення прийняте акцiонерами на позачергових Загальних зборах.

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ «СК Свiсс Класiк Лайф» (протокол №1 вiд 21.11.2018 р.) 21.11.2018 р. припинено повноваження тимчасово виконуючого обов’язки Генерального директора Самко Наталiї Геннадiївни (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава такого рiшення: заява Самко Н.Г. про звiльнення за угодою сторiн. Обґрунтування змiн у персональному складi – рiшення прийняте акцiонерами на позачергових Загальних зборах; повноваження Загальних зборiв акцiонерiв, передбаченi законодавством України та Статутом Товариства. Строк, потягом якого особа перебувала на посадi: з 27.04.2017р. по 21.11.2018 р.

21.11.2018 р. рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ «СК Свiсс Класiк Лайф» (протокол №1 вiд 21.11.2018 р.) на посаду Генерального директора обрано Хотєєва Андрiя Миколайовича (до виконання обов’язкiв приступити 22.11.2018 р.) Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в статутному капiталi емiтента – 3%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано посадову особу: на невизначений термiн. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: директор Київської обласної дирекцiї ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО». Пiдстава такого рiшення та обґрунтування змiн у персональному складi: повноваження Загальних зборiв акцiонерiв, передбаченi законодавством України та Статутом Товариства; рiшення прийняте акцiонерами на позачергових Загальних зборах.

Посадова особа Головний бухгалтер Довгарт Тетяна Олексiївна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнена з посади 21.11.2018 р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, який прийняв рiшення про звiльнення: одноосiбний виконавчий орган – т.в.о. Генерального директора. Пiдстава такого рiшення: заява Довгарт Т.О. про звiльнення з посади за угодою сторiн. Обґрунтування змiн у персональному складi: наказ т.в.о. Генерального директора № 03/18 вiд 21.11.2018 р. про звiльнення. Строк, потягом якого особа перебувала на посадi: з 01.04.2005 р. по 21.11.2018 р. Замiсть звiльненої посадової особи нiкого не призначено.

вернуться к списку новостей

Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс USD по данным Национального Банка Украины Курс EUR по данным Национального Банка Украины