Программы
для физических лиц
Программы
для юридических лиц
Программы
для коммерческих банков

Новости

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
08.05.2018

04.05.2018 р. Приватним акцiонерним товариством «Страхова компанiя Свiсс Класiк Лайф» отримано рiшення Печерського районного суду мiста Києва вiд 30.03.2018 р. по справi №757/11133/17-ц за позовом Борунова Олега Анатолiйовича до Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя Свiсс Класiк Лайф» про зобов’язання вчинити певнi дiї.

Печерським районним судом мiста Києва вирiшено: визнати Борунова Олега Анатолiйовича звiльненим iз посади Генерального директора Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя Свiсс Класiк Лайф» з 06.02.2017 р. на пiдставi ст. 39 КЗпП України.

Пiдставою для припинення повноважень Генерального директора АТ «СК Свiсс Класiк Лайф» Борунова Олега Анатолiйовича є рiшення Печерського районного суду мiста Києва вiд 30.03.2018 р. по справi №757/11133/17-ц. Рiшення набрало законної сили 02.05.2018 р.

Посадова особа перебувала на посадi з 29.06.2010 р. (10.04.2014 р. Наглядовою радою прийнято рiшення про продовження термiну повноважень). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi АТ "СК Свiсс Класiк Лайф" не володiє.

На посаду Генерального директора нiкого не призначено.

вернуться к списку новостей

Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс USD по данным Национального Банка Украины Курс EUR по данным Национального Банка Украины