Програми
для фізичних осіб
Програми
для юридичних осіб
Програми
для комерційних банків

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

  

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор.

Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, визначених Статутом Товариства та законом. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. У випадку відсутності Генерального директора або неможливості виконання ним своїх функцій функції Генерального директора в межах повноважень, передбачених законом, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради, виконує без довіреності тимчасово виконуючий обов’язки Генерального директора, що призначається з числа працівників Товариства за рішенням Наглядової ради або наказом Генерального директора.

Рішенням Наглядової ради (Протокол № 13 засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія Свісс Класік Лайф» від 04.08.2020 року) тимчасово виконуючим обов’язки Генерального директора з 05 серпня 2020 року призначено Прокоф’єва Олександра Юрійовича.

Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс USD по данным Национального Банка Украины Курс EUR по данным Национального Банка Украины