Программы
для физических лиц
Программы
для юридических лиц
Программы
для коммерческих банков

На виконання вимог статті 121 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» АТ «СК Свісс Класік Лайф» повідомляє споживачам фінансових послуг наступну інформацію:

1) повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи:

1.1.Повне найменування:

·      українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ СВІСС КЛАСІК ЛАЙФ»;

·      російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ СВИСС КЛАСИК ЛАЙФ»;

·      англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «INSURANCE COMPANY SWISS CLASSIC LIFE».

Скорочене найменування:

·       українською мовою: АТ «СК СВІСС КЛАСІК ЛАЙФ»;

·       російською мовою: АО «СК СВИСС КЛАСИК ЛАЙФ»;

·       англійською мовою: PJSC «IC SWISS CLASSIC LIFE».

1.2.Ідентифікаційний код: 33152529

1.3. Місцезнаходження: 01021, місто Київ, провулок Івана Мар’яненка, будинок 9.

 

2) перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою: страхування життя.

 

3) відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою):

 

№ з/п

Повне найменування юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або прізвище, ім’я, по батькові фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

Код за ЄДРПОУ* юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків** фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

Місцезнаходження юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або паспортні дані***, місце проживання фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі заявника, %

1.

Юридичні особи

-

-

-

1.1

АСТОНЕЛЛО ЛІМІТЕД

ASTONELLO LIMITED

Свідоцтво про реєстрацію серії НЕ номер 222316, видане Реєстратором компаній 08.02.2008 р.
у м. Нікосія, Кіпр

Кіпр, Роуссос Лімассол Тауер, буд. 5 А, оф. 3, Лімассол

87,50

2.

Фізичні особи

-

-

-

 

4) відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності для нерезидента) українською

 

Громадянство

Дата призначення (дд.мм.рррр)

Назва, дата та номер документа, яким призначена особа

Голова наглядової ради

Чіріч Олівер

Швейцарія

22.04.2016

Протокол №1 річних Загальних зборів акціонерів від 22.04.2016 р.

Член наглядової ради

Штульман Любов Володимирівна

Україна

22.04.2016

Протокол №1 річних Загальних зборів акціонерів від 22.04.2016 р.

 Тимчасово виконуючий обов’язки Генерального директора

Самко  Наталія  Геннадіївна

Україна

25.10.2016

Протокол Наглядової ради від 25.10.2016 р. №55; Наказ від 25.10.2016 р. №03/16-К

 

5) відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи: відокремлені підрозділи відсутні.

 

6) відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі: розміщені на власному веб-сайті

 

7) річну фінансову та консолідовану фінансову звітність: розміщені на власному веб-сайті

 

8) відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи: відомості відсутні.

 

9) рішення про ліквідацію фінансової установи: відомості відсутні

 

10) іншу інформацію про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону: розміщена на власному веб-сайті

 

Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс USD по данным Национального Банка Украины Курс EUR по данным Национального Банка Украины